The Black Sash/Die Swart Serp Volume 5 Number 2 March 1961