The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 16 March 1959