The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 6 May 1958