The Black Sash/Die Swart Serp Volume 1 Number 3 March 1956