The Black Sash/Die Swart Serp Volume 8 Numbers 1/2 June 1964