The Black Sash/Die Swart Serp Volume 5 Number 3 June 1961