The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 7/8 June 1958