The Black Sash/Die Swart Serp Volume 1 Number 6 June 1956