The Black Sash/Die Swart Serp Volume 1 Number 1 January 1956