The Black Sash/ Die Swart Serp February 1967 Volume 11 Number 1