The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 15 February 1959