The Black Sash/Die Swart Serp Volume 4 Number 1 December 1959/January 1960