The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 13 December 1958