The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 20 August 1959