The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 5 April 1958