The Black Sash/Die Swart Serp Volume 1 Number 4 April 1956