Ho elloa hloko ha basebetsi ba o`kiep mane namaqualand (article written in Sotho language)