I Gold Fields ileqa inkokheli zesebe ngokuzichukela (atricle written in Xhosa language)