Ho thusa ka lichelete ho tshoanela ho ba le sepheo sa (article written in Sotho language)