Diboka tse kgolo tsa basetsi ba merafo borweng ba Afrika (article written in Sotho language)