The Black Sash/Die Swart Serp Volume 1 Number 9 September 1956