The Black Sash/Die Swart Serp Volume 12 Number 3 November 1968