The Black Sash/Die Swart Serp Volume 11 Number 3 November 1967