The Black Sash/Die Swart Serp Volume 10 Number 4 November 1966