The Black Sash/Die Swart Serp Volume 9 Number 4 November 1965