The Black Sash/Die Swart Serp Volume 1 Number 11 November 1956