The Black Sash/Die Swart Serp Volume 13 Number 1 May 1969