The Black Sash/Die Swart Serp Volume 11 Number 2 May 1967