The Black Sash/Die Swart Serp Volume 10 Number 2 May 1966