The Black Sash/Die Swart Serp Volume 2 Number 4 May 1957