The Black Sash/Die Swart Serp Volume 2 Number 2 March 1957