The Black Sash/Die Swart Serp Volume 6 Number 2 June 1962