The Black Sash/Die Swart Serp Volume 2 Number 5 June 1957