The Black Sash/Die Swart Serp January 1982 Volume 24 No 4