The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 9 August 1958