The Black Sash/Die Swart Serp Volume 1 Number 8 August 1956