The Black Sash/Die Swart Serp Volume 3 Number 17 April 1959