The Black Sash/Die Swart Serp Volume 2 Number 3 April 1957