Samesprekings: Staatspresident met die Kabinet van die Oorgangsregering van Nasionale Eenheid (Orne) van SWA, 21 Mei 1986, Kabinetskamer, Tuynhuys, Kaapstad