Besoek van Mnr Clark aan Suid-Afrika en Suidwes-Afrika: 10-13 Junie 1981