Mopresidente oa NUM Cde. James Motlatsi: o bua ka histori ya khatello merafong (article written in Sotho language)