Ho nka karolo ha mmuso ka ho kena dibakeng ho raleng kgwebo ya merafo ke tlhoko (article written in Sotho language)