Maponesa a bolaile moetapele oa NUM : ho bolaoa ha batho ka sehloho ke maponesa a Protea (atricle written in Sotho language)